ginop 1 2 1 16 2017 00272
Kedvezményezett neve:  GÉMTECH Gépészeti Mérnöki Technológiai Tervező és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Termelési kapacitásbővítő beruházás megvalósítása a GÉMTECH Kft.-nél
Elfogadott összköltség: 997 120 000 Ft
Megítélt vissza nem térítendő támogatás: 498 560 000 Ft
Támogatás intenzitás: 50 %
A projekt tartalmának bemutatása: 

A fejlesztés célja a GÉMTECH Kft., mint kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV termelési kapacitásának bővítése, új, korszerű termékek előállítási képességének megteremtése, ezáltal a cég hozzáadottérték-, és exportnövekedési potenciáljának növelése, lehetővé téve mind a hazai, de főként a nemzetközi hálózatokban való részvétel növelését. A GÉMTECH Kft. üzleti stratégiájának a fókuszában a nehéz acélszerkezet gyártása szerepel, ezen belül is portal-, konténer rakodó daruk, egyéb emelő berendezések, a megújuló energia előállítására szolgáló végtermékekhez kapcsolódó generátor és turbina alapkeretek, fotovoltaikus erőművek tartószerkezetei. Jelen fejlesztés is ezen termékek gyártásával kapcsolatos kapacitásbővítésre irányul. A projekt keretében 2 db portál rendszerű többfunkciós CNC megmunkáló gép beszerzése valósul meg. A gépek megléte nélkülözhetetlen a cég üzleti stratégiájában rögzített fejlesztési irányok, a piaci igények által generált szükségletek teljesítéséhez.

A projekt fizikai befejezésének napja: 2019.03.05.

Projektazonosító

GINOP-1.2.1-16-2017-00272

Támogatás forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap és magyarországi központi költségvetési előirányzat